Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop
működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján www.justbetterworld.com történő jogviszonyokra terjed ki.
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Magyar Klímavédelmi Szakértői, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A szolgáltató székhelye: 7630 Pécs, Hegedűs J. u. 8.
E-mail címe: dittrich.erno@klimavedelmi.hu
Telefonszáma:+36 30/337-6770
Cégjegyzékszám: 02-09-085520
Adószáma: 28967529-2-02.
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10701214-72402182-51100005
A Szolgáltatás nyújtásához igénye vett tárhelyszolgáltató neve: Shopify.
A szerződés nyelve: magyar
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2021.04.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése
előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják,
hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan
érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak-, a Szabályzatban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI ÉS MENETE
3.1. Regisztráció
A Webshop tartalmának minden része elérhető bármely Vásárló számára regisztráció nélkül, a vásárlás
sincs regisztrációhoz kötve.
3.2. Megrendelés
Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Webshopban elérhető termékekre:
1. Termék kiválasztása
Felhasználó a vásárlói űrlap kitöltésével tudja a terméket megrendelni, a szállítási és számlázási
információkat megadni, a megrendeléshez további lépések megtétele nem szükséges.
Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Vásárlót, ahol
a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a termékoldalon a
vásárlói űrlap lezárását jelző gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési
kötelezettséget keletkeztet.
2. Termékek árának megfizetése
A Webshopban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Webshopban
a termékek mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az
árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően
hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától
jelentősen eltérő, irreális árra (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a terméket a
Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a
rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket,
vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
3.3. Adatbeviteli hibák javítása
Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a
Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.
Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a
lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás
rendelés törlését a megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy
telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés
újra feladható.
3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza, és e-mail értesítésben visszaigazolja a
Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét. A visszaigazoló e-mail
tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és
szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek
felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, és a
Szolgáltató elérhetőségi adatait.
A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel
érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól
az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések
teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben
foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a
fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy bizonyos termékekből nem áll rendelkezésre
elegendő mennyiség a Vásárló kiszolgálásához (törekszünk arra, hogy mindig a legfrissebb készlettel
dolgozzunk). Ebben az esetben Szolgáltató munkatársa e-mailben, vagy a Vásárló által megadott
telefonszámon informálja a Vásárlót és tájékoztatja az alternatív megoldásokról.
3.5. Fizetési módok
Személyes átvétel: Vásárló a terméket közvetlenül is megvásárolhatja Szolgáltatótól, amennyiben
rendelésén előre egyeztetett időpontban személyes konzultációra jelentkezik. Készpénzes fizetésre
csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Fizetés utánvétellel:A megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra. Felhasználónak a
megrendelés végösszegét a futárnak készpénzben kell teljesítenie a megrendelt termék(ek)
átvételekor.
3.6.Számla
Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott email címére küldi el számláját.
3.7.Szállítás
A Webshopban leadott termékrendeléseket futárszolgálat kézbesíti.
A szállítás költségét a Honlapon keresztül elérhető tájékoztatások tartalmazzák, a szállítási költség a
vásárlás összesítésekor is megjelenik.
A Szállítás költsége 2 db könyv vásárlása esetén ingyenes.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Amennyiben Vásárló a kézbesítés időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, a csomagküldő a
kézbesítést megismétli.
Amennyiben a küldemény nem kerül átvételre, visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz. Előfordulhat,
hogy előre nem látott esemény miatt hiúsul meg az átvétel, ezért célszerű, hogy Vásárló megadja
telefonszámát, vagy e-mail címét, hogy a csomagküldő értesíthesse Vásárlót az érkező küldeményről.
Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken, vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a
kiszállítást végző személy jelenlétében kérni kell jegyzőkönyv felvételét, vagy meglévő jegyzőkönyv
kibővítését. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, vagy a termék, és a sérülés az
áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az
átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatok miatti késedelmes, vagy meghiúsult
szállítási eseményekért.
4.A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
4.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként
megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő
lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden
esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
4.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanap, melyre a posta
időgaranciát vállal.
4.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a könyv tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó
a vételár megfizetésére és a könyv átvételére köteles.
4.4. Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon
belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a könyvet. Szolgáltató késedelme esetén a
Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult
a szerződéstől elállni.
4.5. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a
meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.
4.6. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
5. ELÁLLÁS JOGA
5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató
hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
5.2.Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen
Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
5.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolhatja elállási jogát.
5.4.A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e
költség viselését.
5.5.Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi
kár megtérítését.
5.6. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget
a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
5.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
5.8. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen
sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
5.9. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14
napon belül.
5.10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy
Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni.
5.11. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai
úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő
jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott
küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton,
vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
5.12.Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
5.13. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
5.14. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti
meg.
5.15. Szolgáltatót nem terheli jogszabályban előírt kötelező jótállás biztosításával kapcsolatos
kötelezettség.
5.16. Elállási jog gyakorlásának a menete:
5.16.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
5.16.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás
dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
5.16.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A
határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát
nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
5.16.4.A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket,
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
5.16.5.Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az
elállási joggal
6. SZAVATOSSÁGI JOGOK
6.1.Kellékszavatosság
6.1.1 Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Termék
valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a
termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
6.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
6.1.3. Vásárló –választása szerint –kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a
Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést Vásárló nem
kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a
Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy –végső esetben –a
szerződéstől is elállhat.
6.1.4.A Webshopban forgalmazott termékek esetében, azok jellegénél fogva elsődlegesen a kicserélés
intézményt tudja Szolgáltató alkalmazni.
6.1.5. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.1.6. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérésköltségét
azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
6.1.7. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
6.1.8. A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
6.1.9. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a
Szolgáltatótól vásárolta (számla, vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a
Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja,
hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a
Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles
Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
6.1.10. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.
6.2.Termékszavatosság
6.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint –
érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a
kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben lehet
fellépni. Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy
kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell
bizonyítania.
6.2.2. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
6.2.3. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése
után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon
belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a
fogyasztó felelős.
6.2.4. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával
(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
− a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
− a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
− a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
6.2.5. A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Vásárló a szolgáltatással, vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban
feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz
azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárlóa panasz
kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés
jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást
jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott
tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:
- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére
A Békéltető testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602
Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76)
501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976,
446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;
bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-
250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu;
Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22)
510-310
Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-
735
Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;
Heves Megyei BékéltetőTestület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf.
440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma:
(34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-
860
Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu;
Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;
Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-
661
Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-
008
Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petıfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;
zmbekelteto@zmkik.hu
- Online vitarendezés
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az
online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő
linken
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false
elérhető onlineplatformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
-Bírósági eljárás kezdeményezésére.
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést
követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a
módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot
más domainnév alá helyezze át.
8.2.Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei
szerzői jogi védelem, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.
Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve
más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap
felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).
A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai, vagy más adathordozóra mentése, vagy
kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.
A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a
Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek, vagy védjegynek bármely használatára,
hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, vagy
hasznosíthatók.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató
által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát
módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. március 20.